Till navigering

1177 Vårdguidens e-tjänster

Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden och läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess.

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklat för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Stor vikt har lagts vid att skydda patientuppgifterna så att ingen ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och patienter. Stark autentisering används och all information är krypterad. Det gör kommunikationen mer säker än med till exempel e-post.

Vilka e-tjänster mottagningarna ska erbjuda invånarna finns angivet i avtal med respektive landsting/region. Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning. Erfarenhet visar också att e-tjänsterna är ett nytt sätt att få kontakt med nya patienter.

Utveckling av nya e-tjänster

Varje landsting och region väljer själv utbudet och utbyggnadstakten av e-tjänster. Det gäller såväl landstingsövergripande e-tjänster som nationella. Idag kan invånare till exempel:

• Beställa, av- eller omboka tid

• Förnya recept

• Beställa journalkopia

• Läsa journalanteckningar

• Begära intyg

• Förnya hjälpmedel

• Få allmän rådgivning

• Ställa fråga till en sjuksköterska

• Beställa klamydiatest

För att komma i kontakt med vården via nätet och använda e-tjänsterna loggar invånare in med e-legitimation, alternativt med lösenord och sms, på 1177.se. Vårdpersonal loggar in med e-tjänstekort.

1177 Vårdguidens e-tjänster är kostnadsfri, men leder en förfrågan till ett besök eller ett förnyat recept gäller landstingets avgifter och regler.

Status

1177 Vårdguidens e-tjänster förvaltas av Invånartjänster och erbjuds av samtliga landsting och regioner. Nya e-tjänster utvecklas löpande.