Till navigering

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom vård- och omsorg.

Tack vare den snabba tekniska utvecklingen ökar användningsområdena allt mer, och video är snart en förutsättning för att kunna erbjuda lika vård till alla.
Se exempel på användningsområden

Gör vården tillgängligare

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Expertkunskap behöver finnas tillgänglig vid alla vårdinrättningar, och patienter ska kunna erbjudas lika vård oberoende av tid och plats. Antalet vårdplatser och den genomsnittliga vårdtiden minskar, och vård och omsorg är på väg in i hemmen. Detta kräver metoder och tekniska lösningar som kan ersätta sjukhusvård och besök på vårdinrättningar med till exempel fjärrövervakning, vård på distans och egenvård. Video- och distansmötestjänsten kan bidra till att möta de krav som ställs idag och i framtiden, och är en förutsättning för att göra vård- och omsorg tillgängligare för alla.

Effektiviserar möten och spar resurser

Video- och distansmötestjänsten effektiviserar också möten av mer administrativ karaktär och gör att personal kan utnyttja sin arbetstid på ett mer effektivt sätt. Det finns många exempel på hur verksamheter sparat miljontals kronor i bara resekostnader på att använda videomöten. Minskat resande ger dessutom positiva effekter på miljön.

Särskilt populärt är videomöten när personer från många olika verksamheter behöver närvara, som till exempel vid vårdplaneringsmöten. Andra exempel är då sjukhus lyckats samla experter från hela Sverige vid ett och samma tillfälle. Detta skulle i stort sett vara omöjligt om inte videomöten fanns.

Har beroende till Sjunet

I dagsläget behöver din organisation ha tillgång till Sjunet för att kunna ansluta till den nationella tjänsten för Video- och distansmöte. Läs om hur du ansluter till Sjunet

Arbetet leds av en förvaltningsgrupp

Arbetet med tjänsten leds av en förvaltningsgrupp som består av representanter från anslutna organisationer samt Ineras förvaltare. Förvaltningsgruppens uppgift är att främja utveckling och användning av tjänsten samt att dess regelverk efterlevs.