Till navigering

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga metoder.

Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken som hade 2.8 miljoner besök under 2016 jämfört med 2,6 miljoner besök 2015.

Användare av Vårdhandboken möter ett rikt innehåll av hög kvalitet och aktualitet med ett nationellt perspektiv.

Bas för god och säker vård

I Vårdhandboken kan man exempelvis läsa om hygienrutiner, hur man genomför undersökningar, provtagningar och behandlingar eller hur man hanterar olika hjälpmedel och medicintekniska produkter.

Vårdhandboken ger personal inom vård och omsorg tillgång till ett uppdaterat kunskapsstöd via webben oavsett huvudman eller var vården bedrivs.

Innehållet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Innehållet granskas och kvalitetssäkras i flera steg före publicering.

Vårdhandboken innehåller:

  • Generella metodanvisningar och riktlinjer. Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beslutar om dessa ska användas inom verksamheten lokalt. För avsnitt baserade på regelverk behövs inget beslut.
  • Praktiska hjälpmedel, som exempelvis Nortonskalan i avsnittet om trycksår.
  • Regelverk, referenser och eventuella länkar finns samlade i slutet av varje avsnitt.
  • Länkar till relaterad information, exempelvis bakgrundsfakta eller annan information som även kan vara lämplig att rekommendera till allmänheten.
  • Utgivna standarder som är relevanta. Dessa återfinns också i slutet av berörda avsnitt.

Läs mer om aktuell produktion i Vårdhandboken

Etta på filmtoppen

Filmer och bildspel är populära och utmärkta att använda för att förbereda sig inför ett patientmöte och de används även mycket vid undervisning. De visar konkret och pedagogiskt det som behöver förklaras. Den film som är etta på filmtoppen hos Vårdhandboken.se vad gäller antal visningar, handlar om "Kateterisering av urinblåsa".

Film: Kateterisering av urinblåsa

Via mobil eller läsplatta

Vårdhandboken är utvecklad utifrån att den ska kunna användas i mobilen eller läsplatta:

Film: Flexibel användning

Kontakta Vårdhandboken

redaktionen@vardhandboken.se