Till navigering

Projekt: Utomregional fakturering

Efter att den nya patientlagen har trätt i kraft kommer troligtvis den redan ganska omfattande fakturering mellan landsting och regioner att öka. Därför har Inera tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en nationell lösning för utbyte av elektroniska fakturaunderlag mellan regioner och landsting.

I samverkan med SKL:s arbetsgrupp för elektronisk fakturering har projektet tagit fram en integrationstjänst för säker överföring av fakturaspecifikationer för utomregional fakturering, via Ineras nationella tjänsteplattform.

För att göra det lättare för landstingen att införa tjänsten, och kunna ta emot fakturaspecifikationer elektroniskt, har projektet tagit fram kodbasen/lösningen för så kallad tjänsteproducent av tjänstekontraktet. Arbetet med att hjälpa landstingen och regionerna i deras anslutning till tjänsteplattformen beräknas starta i februari 2017.

Mer information om projektet på RIVTA