Till navigering

Tillväxtinformation för barn och ungdomar

Projektet Tillväxtinformation för barn och ungdomar är ett fortsättningsprojekt på Barnhälsodataprojektet och har i uppdrag att konkretisera en del av de resultat som levererats av den Nationella expertgruppen för frågor om barns tillväxt, NEXT som var ett delprojekt i Barnhälsodata-projektet.

Syftet med projektet är att komma ett steg närmare för att kommunicera tillväxtinformation inom och mellan verksamheter i hälso- och sjukvården och för barnet och vårdnadshavare. Med tillväxtinformation avses här längd, vikt, BMI 0-20 år och huvudomfång 0-2 år.

Bakgrund

Hösten 2012 påbörjades ett projekt, bemannat med verksamhetsföreträdare för barn- och skolhälsovården, ett utvecklingsarbete för att kommunicera, utöka användningen och höja kvaliteten på hantering av tillväxtinformation för barn och ungdomar.

Leveranser

Fördjupad analys av informationsmängderna längd, vikt, huvudomfång och BMI med utgångspunkt i tidigare framtagna specifikationer.

Nedladdningsbara statiska pdf-mallar grundade på ett svenskt referensmaterial, Sverige 1981 (Werner, 2006). Referensmaterial har fri nyttjanderätt och är bedömt ha tillfredsställande kvalitet och precision för en produktion av elektroniska tillväxtkurvor. I ett tilläggsarbete kan materialet även åskådliggöras som dynamiska kurvor, med möjlighet att registrera och visualisera längd, vikt och huvudomfång.

Tjänstekontraktsbeskrivning för tillväxtinformation. Tjänstekontrakten finns framtagna och bygger på tidigare och mer djupgående analyser av informationsmängderna längd, vikt och huvudomfång.

Nästa steg

För att komma vidare behövs nu en eller flera pilottester i befintliga vårdsystem är de nya tjänstekontrakten som möjliggör informationsdelning av tillväxtinformation testas. Pilottest kan göras mellan olika vårdsystemimplementationer t.ex. inom kommunal skolhälsovård och landsting eller mellan vårdsystem och kvalitetsregister.

Kontakt

Har du frågor kring projektet välkommen att kontakta:

Ylva Ståhl, projektledare
ylva.stahl[at]hhj.hj.se