Till navigering

Test och kvalitetssäkring

Inera Test och kvalitetssäkring ansvarar för att förvalta en testmodell. Målsättningen är att vägleda alla tjänster och aktörer inom nationell e-Hälsa i den nationella infrastrukturen.

Målgruppen är aktörer inom regioner och landsting, kommuner, privata vårdgivare samt leverantörer av vårdinformationssystem och e-tjänster.

Baserat på erfarenheter från anslutningar och projekt har Testmodell 2.0 arbetats fram i samarbete mellan Inera, landsting, regioner och andra e-hälsoaktörer. Testmodellen ska införas stegvis enligt en övergångsplan som omfattar perioden 2016-2018.

Avsikten med Testmodell 2.0 är att skapa kostnadseffektiv test och kvalitetssäkring för alla parter genom:

  • tydlig ansvarsfördelning mellan Inera och kund
  • en tillitsmodell baserad på självdeklarationer där så är möjligt
  • att ge kund förutsättningar att genomföra egna tester

I testmodell 2.0 ingår både etablerade och nya delmoment:

  • verifiering av tjänsteproducent
  • etablering av samverkan
  • certifiering av eTjänst
  • regressionstester (nytt delmoment)
  • ändringshantering (nytt delmoment)
  • förbättrade testmiljöer (nytt delmoment)

Idag finns ett visst beroende till vilken tjänst som man vill ansluta sig till när det kommer till ledtider, underlag och tester. Ett projekt pågår för att förbättra vår affärs- och leveransprocess.

Det är möjligt att avropa stöd av Test för de olika delmomenten.

Kontakta Inera Kundservice för att påbörja en anslutning och få mer information om stödtjänsterna för test.