Till navigering

Stöd till säker läkemedelsprocess

Inera och SKL genomför en förstudie för att identifiera behov, ge lösningsförslag och skapa en handlingsplan för hur det går att utveckla ett bra systemstöd kring läkemedelshantering.

Många utredningar har pekat på behovet av att samla information om läkemedel så att patienten, vård- och omsorgspersonal och öppenvårdsapotekens farmaceuter har rätt förutsättningar för att kunna bidra till en säker och effektiv läkemedelsbehandling. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade vårdskador beräknas till flera miljarder varje år och lidandet är stort för många drabbade patienter. Trots det saknas det ett system som stödjer en säker läkemedelsanvändning.  En komplett läkemedelslista skulle ge en säkrare läkemedelsbehandling.

Inera och SKL genomför nu tillsammans ett arbete som kommer att resultera i en handlingsplan som ska föreslå hur det går att utveckla ett bra systemstöd kring läkemedelshantering.  Arbetet kommer att genomföras i samverkan med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmän och vårdsystemsleverantörer.