Till navigering

Projekt: Stöd till säker läkemedelsprocess

Inera och SKL genomför nu en förstudie som i juni ska resultera i en handlingsplan som kommer att  beskriva de insatser som krävs för att kunna skapa en säker läkemedelsprocess för patienten.

 

Många utredningar har pekat på behovet av att samla information om läkemedel så att patienten, vård- och omsorgspersonal och öppenvårdsapotekens farmaceuter har rätt förutsättningar för att kunna bidra till en säker och effektiv läkemedelsbehandling. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade vårdskador beräknas till flera miljarder varje år och lidandet är stort för många drabbade patienter. Trots det saknas det ett system som stödjer en säker läkemedelsanvändning. 

Arbetet kommer att genomföras i samverkan med eHälsomyndigheten, sjukvårdshuvudmän och vårdsystemsleverantörer.