Till navigering

Stöd och behandling

Alla vårdgivare kan nu erbjuda internetbaserat stöd och behandling på ett säkert sätt som ett komplement till traditionell kontakt. Parallellt med införandet av tjänsten pågår ett omfattande utvecklingsarbete.

Tjänsten Stöd och behandling ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare på ett säkert sätt via internet. Exempel på användning via nätet är behandling mot ångest och depression, smärta, tinnitus och screening vid alkohol- och drogproblem. Plattformen kan också användas för att bygga program och utbildningar som stöd för patientens egen vård och omsorg, men även program som stöder vårdprocesserna för bättre interaktion mellan vård och patienter.

Patienten får tillgång till Stöd och behandling via säker inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se.

Genom att använda plattformen kan vårdgivare enkelt ta del av program som andra har tagit fram och gjort tillgängliga, liksom de själva kan erbjuda stöd och behandlingar som de tagit fram. Sveriges kommuner och landsting, SKL, ansvarar för frågor inom upphovsrätt och avtal. Information om innehåll och avtal finner du på SKL:s webbplats.

Den nationella plattformen för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats av 1177 Vårdguiden på uppdrag av Inera. Finansieringen av arbetet har skett via en överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Kontakt: stodochbehandling@sll.se