Till navigering

Socialtjänstbiblioteket

Från och med 2016 erbjuder Inera inte längre Socialtjänstbiblioteket. 

För er som abonnerat under 2015, finns ändå möjlighet att förnya 2016. Databasleverantören Ebsco fortsätter att erbjuda de 2 databaserna SocIndex och Cinahl, samt beslutsstödet Nursing Reference Center.

Vid frågor, v.v. kontakta Sandra Mickwitz hos Ebsco.

Inera har meddelat förändringen till alla nuvarande abonnenter och från och med januari 2016 släcks www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

Kontakt hos Inera

Harriet Fredin
Projektsamordnare
harriet.fredin[at]inera.se