Till navigering

Sjunet - kvalitetssäkrat kommunikationsnät

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Garanterar tillgänglighet

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands, när man behöver den. Viss information har dessutom krav på att kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser. Utan ett kommunikationsnät man kan lita på, skulle informationsförsörjningen bli under all kritik. Sjunet används idag av över 100 olika regionala och nationella tjänster, till exempel e-recept, överföring av patientjournaler, röntgenbilder, med flera.

Tack vare att Sjunet är vård och omsorgens egna kommunikationsnät, och inte kopplat till internet, blir det också möjligt att ha överblick över alla användare och att använda ett gemensamt regelverk. Detta är viktigt för att bibehålla en hög tillgänglighet, vilket är en förutsättning för hög tillit.

Pålitligare än Internet

Både Sjunet och internet är kommunikationsnät, rent tekniskt är det ingen större skillnad. Den stora skillnaden är att Sjunet bara används av en begränsad skara, och att vi vet exakt vilka de är. Detta bidrar till att vi kan ställa helt andra krav på hur man får använda nätet, samtidigt som vi kan kontrollera att detta också efterlevs. Sjunet har också tydliga tillgänglighetsmål, som vi kan anpassa teknik och utveckling efter. Dessutom har Sjunet bara en driftleverantör som vi också kan ställa höga krav på. Ingen kan skylla på någon annan om ett fel uppstår.

Arbetet leds av en förvaltningsgrupp

Arbetet med tjänsten leds av en förvaltningsgrupp som består av representanter från anslutna organisationer samt Ineras förvaltare. Förvaltningsgruppens uppgift är att främja utveckling och användning av tjänsten samt att dess regelverk efterlevs.