Till navigering

Svenska informationstjänster för läkemedel

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil,  är en landstingsgemensam tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. Sedan 2012 finns Sil infört i alla landets 21 landsting via deras respektive journalsystem.

Sil innebär att man som förskrivare, via sitt journalsystem, får tillgång till samlad information om läkemedel där innehållsmässiga och tekniska avvikelser inom och mellan medicinska källor har minimerats genom en kvalitetskontroll.

Sil blir tillgängligt via det journalsystem som förskrivaren arbetar i. Respektive systemleverantör måste göra nödvändiga anpassningar av sina system så att Sil kan integreras och därmed bli tillgängligt hos förskrivaren.

Delar av Sils läkemedelsinformation är även tillgängligt via SIL online.