Till navigering

Identifieringstjänst SITHS

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll.

SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. Du kan testa beroenden mellan tjänster här

Säker identifiering

SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

SITHS-kort med tillhörande e-legitimationer utfärdas efter SITHS regelverk. Att samtliga kortutfärdare följer SITHS regelverk kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

Webtrust-loggoSITHS är också en WebTrust-certifierad Certificate Authority (CA) , vilket innebär att SITHS CA följer ett av de globala regelverk som krävs för att man ska kunna ansöka om att bli globalt betrodd hos vissa systemleverantörer. I dagsläget är SITHS med i Microsofts tillitsprogram och därmed globalt betrodd i alla uppdaterade Windows system. Detta innebär att Windowsdatorer kan surfa till en server som presenterar ett SITHS-certifikat utan att få en varningsruta, servern betraktas som betrodd.     

Microsofts godkännande innebär att SITHS-certifikat kan användas istället för att köpa dyra servercertifikat från kommersiella certifikatutfärdare, vilket ger möjlighet till besparingar för organisationer som använder SITHS-certifikat.

Många användningsområden

De vanligaste SITHS-korten är Företagskort och SIS-kort. Det finns även korttyper för personer som saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet, och tillfälliga reservkort för dem som glömt eller tappat sitt kort. I praktiken kan SITHS-kortet ersätta de flesta identifieringslösningar du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:

  • Inloggning till datorer, olika system, e-tjänster framförallt inom vården, men också hos myndigheter.
  • Fysisk och elektronisk ID-handling, både i tjänsten och privat.
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
  • Signering samt kryptering av e-postmeddelanden.
  • Inpassering och utskrifter med mera.