Till navigering

Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret, SBR, innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover.

Genom att samla översiktlig information om prover i ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra samtyckesbegränsningar och söka efter prover som kan vara till nytta för forskning.

Fram till idag är det 17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har 1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. 

Nytta för både provgivare och forskning 

Svenska biobanksregistret har tagits fram för att stödja de krav som lagen om biobanker i hälso- och sjukvården innehåller. Lagens främsta syften är att stärka integritetsskyddet för provgivare, samtidigt som vård, forskning, kvalitetsutveckling och utbildning med biobanksprover ska underlättas. Den främsta nyttan med registret är att det underlättar hanteringen av medborgares samtyckesbeslut, och gör det enklare att söka efter prover som kan vara till nytta för forskning. 

Som patient behöver man ofta lämna prov, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Många av dessa - men inte alla - sparas i biobanker, framför allt för patientens egen vård och behandling. Det främsta skälet till att prov sparas är att patienten ska få en säkrare vård och behandling. Mer biobanksinformation till allmänheten finns på Biobanksverige.

Mer information

Sida för inloggning till Svenska biobanksregistret:

Inloggningssida

För att få tillgång till Svenska biobanksregistret (SBR) krävs behörighet. Regionala biobankcentrum hanterar tilldelningen av behörigheter. Kontakta regionala biobankscentrum för mer information:

Hitta dina kontaktpersoner här

Hur långt varje vårdgivare har kommit i införandearbetet finns beskriven i dokumentet här.

Status införande Svenska biobanksregistret