Till navigering

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet.

Rikshandboken i barnhälsovård (www.rikshandboken-bhv.se) är idag ett välkänt nationellt kunskapsstöd i barnhälsovårdens dagliga arbete.

Varje månad skickar Rikshanboken ett nyhetsbrev med information om uppdaterade artiklar, nya artiklar och aktuella material. Läs senaste nyhetsbrevet och följ innehållet i Rikshandboken.

Jämlik och rättvis barnhälsovård

En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och att Rikshandboken används. Det visar en studie som Johanna Tell, distriktssköterska och doktorand, har genomfört.

Grunden för jämlik och rättvis barnhälsovård

Författarna är specialister inom barnhälsovård

Innehållet är nu cirka 400 uppdaterade kvalitetssäkrade artiklar om små barns hälsa och utveckling. Den erbjuder även metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet - en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor. Nyproduktion av artiklar fortgår kontinuerligt. Författarna och granskarna är specialister inom barnhälsovårdens olika områden och är verksamma i hela landet.

Rikshandboken är tillgänglig i det dagliga arbetet och alla artiklar går utmärkt att läsa via mobil eller surfplatta.