Till navigering

Rehabstöd

Tjänsten vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att koordinera rehabiliteringsinsatser för sjukskrivna patienter.

Du kan logga in i Rehabstöd som rehabkoordinator eller läkare. Som rehabkoordinator kan du se alla pågående sjukfall för en vårdenhet, och som läkare kan du se de sjukfall där du själv har utfärdat det nuvarande intyget.

Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de elektroniska intyg som utfärdas i hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs.

Den första versionen av Rehabstöd produktionssattes i maj 2016.

Hur använder jag Rehabstöd?

Rehabstöd nås via internet på följande webbadress:

https://rehabstod.intygstjanster.se/

För mer information om hur du använder tjänsten, och vilken behörighet du behöver för att logga in, se användarmanualen.

Rehabstöd användarmanual

Vilken information finns i Rehabstöd?

När du loggar in i Rehabstöd visas en översiktssida med statistik över de sjukfall som finns på den valda vårdenheten just nu. Där ser du antalet sjukfall samt hur de fördelar sig på kön och diagnos. 

Du kan även se en sammanställning med detaljerad information om varje sjukfall. Det går att filtrera och söka i informationen för att anpassa den efter dina behov. Det går även att exportera och skriva ut informationen.