Till navigering

Projekt: Mobil identitet- och åtkomsthantering

Inera driver detta projekt som ska göra det möjligt att använda tekniken på ett smartare sätt när det gäller identitets- och åtkomsthantering.

Syftet är är att göra det enklare för vårdpersonal att logga in i e-tjänster, samtidigt som säkerheten bibehålls – eller till och med blir bättre.

Stödjer mobilt arbetssätt

Vård- och omsorgspersonal behöver ett både snabbare och flexiblare sätt att logga in i e-tjänster för att kunna komma åt information i sitt arbete. Dagens lösning med SITHS-kort behöver kompletteras, moderniseras och bättre anpassas till mobila arbetssätt via till exempel surfplattor och mobiltelefoner. För att kunna åstadkomma detta behöver teknik och standarder som hanterar åtkomsthanteringen av information ses över och utvecklas.

Projektet har tagit fram en referensarkitektur som består av standarder och regelverk för hur åtkomsthanteringen ska anpassas efter de nya flexibla kraven som verksamheten har. Delar av denna referensarkitektur realiseras nu för att göra det möjligt att erbjuda mobila autentiseringslösningar.

Målsättningen med projektet är att vi inom vård- och omsorg ska vara minst lika bra på säkerhet och användbarhet, som vi är vana vid i andra sammahang i vår vardag.

Kopplingar till flera andra aktiviteter

Projektet har en mängd olika kopplingar till andra pågående aktiviteter både inom och utanför Inera. Några exempel är SAMBI, E-legitimationsnämndens arbete med legitimationer, E-identitet för offentlig sektor (samverkan mellan Inera och Försäkringskassan), med flera.