Till navigering

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som består av ett tjänstekontrakt, som hämtar och mellanlagrar folkbokföringsuppgifter från Skatteverket (Navet). Det är en viktig källa för många vård- och omsorgssystem som behöver få åtkomst till patienters personuppgifter.

Genom att ha en nationell tjänst som hämtar personuppgifter från Skatteverket, blir det enklare att skapa gemensamma standarder för informatik och funktionalitet. Förutsättningarna ökar också att få en hög tillgänglighet till uppgifterna som ska stödja landets alla vård- och omsorgssystem.

Många fördelar med en gemensam tjänst

Många vård- och omsorgssystem har behov av att hämta uppgifter om patienter, som till exempel namn, adress, personnummer och liknande, från Skatteverkets folkbokföringsregister. Idag hämtas dessa uppgifter oftast via egna lokala personuppgiftstjänster, implementerade med egen arkitektur, informatik och funktionalitet, som dessutom har egna direktkopplingar mot Skatteverket. Detta är både kostsamt, resurskrävande och gör det svårt att skapa samverkan mellan olika landsting och regioner.

Genom att ha en gemensam tjänst som hämtar uppgifter från Skatteverket och mellanlagrar dessa, skapar vi en gemensam informatik, funktionalitet och kompetenscenter kring personuppgifter.  Dessutom kan vi säkerställa att gemensamma standarder tas fram, och att aktualiteten i uppgifterna hålls på motsvarande nivå som Skatteverket.