Till navigering

Handbok

Pascal handbok är framtagen för användare som fördjupning och utbildning i verktyget.

Varje funktion i Pascal handbok har ett eget kapitel och det finns även beskrivet hur inloggning går till. När nya funktioner införs eller andra uppdateringar görs i Pascal, uppdateras även handboken. Det är därför viktigt att alltid hämta den senaste versionen av dokumentet här. 

Snabbguide

Om du är ny användare och behöver använda verktyget, kan du använda dig av snabbguiden.

Läkemedel som inte längre går att dosdispensera

Den 26 februari 2015 infördes ett förtydligande i Pascal för när ett läkemedel inte längre är möjligt att dosdispensera. I dokumentet nedan finns bilder som visar hur förtydligandet ser ut.