Till navigering

Handbok

Pascal handbok är framtagen för användare som fördjupning och utbildning i verktyget.

Varje funktion i Pascal handbok har ett eget kapitel och det finns även beskrivet hur inloggning går till. När nya funktioner införs eller andra uppdateringar görs i Pascal, uppdateras även handboken. Det är därför viktigt att alltid hämta den senaste versionen av dokumentet här. 

Läkemedel som inte längre går att dosdispensera

Den 26 februari 2015 infördes ett förtydligande i Pascal för när ett läkemedel inte längre är möjligt att dosdispensera. I dokumentet nedan finns bilder som visar hur förtydligandet ser ut.