Till navigering

Nyheter

Välkommen till nyhetssidan för och om Pascal.  Informationen vänder sig till vårdgivare och dem som arbetar med eller på annat sätt är ansvarig för tjänsten. Nyhetsbreven är en central kanal för Inera att nå dig med viktig och löpande information.

Prenumerera här på nyhetsbreven som skickas ut via e-post så fort vi har något viktigt att förmedla. 

2017-02-28 | Problemet som uppstod vid driftsättning av Pascal 2.0 är åtgärdat.

Vi har nu identifierat och åtgärdat de problem som uppstod i samband med den tidigare driftsättningen av Pascal 2.0.

2017-02-09 | Vi analyserar driftstoppet i Pascal 2.0

Vi håller just nu på att analysera och identifiera problemen och hitta lösningar.

2017-02-07 | Nytt från Pascal

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.

2017-01-19 | Nytt från Pascal

Pascal 2.0 driftsätts den 5 februari, en första utgåva av handboken för den nya versionen finns publicerat på hemsidan och så har vi laddat upp med ytterligare instruktionsfilmer.

2016-12-14 | Nytt från Pascal

Dosreceptet förlorar sin status som recepthandling vid årsskiftet. På hemsidan finns nu en snabbguide samt webinar för de nya funktionerna i Pascal.

2016-12-01 | Nytt från Pascal

Pascal 2.0 kommer att driftsättas söndagen den 5 februari 2017. Vi vill återigen påminna er om att Pascal kommer att sluta stödja webbläsaren Internet Explorer 10 (IE10) från och med 31december 2016.

2016-11-08 | Nytt från Pascal

Pascal 2.0 som skulle driftsättas 20 november senareläggs.

2016-10-25 | Dokumentation - informationsdag om Sil och Pascal

Den 18 och 19 oktober genomfördes informationsdagar om Sil och Pascal och medarbetare berättade om vad man gjort och hur planerna framåt ser ut.

2016-09-06 | Nytt från Pascal

Testa Pascal version 2.0. Årets användarundersökning ger godkänt betyg.

2016-05-19 | Nytt från Pascal

Avbrott i Pascal den 28 maj klockan 22:30