Till navigering

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

Det rör sig om cirka 200 000 patienter och alla vårdgivare (landsting, kommun och privata vårdgivare) använder Pascal. Vårdgivaren kan också välja att bygga in Pascal i sina journalsystem.

Inloggning Pascal

Test av Pascal version 2.0

Pascal 2.0 har fått ett nytt utseende. Vi har adresserat att Pascal ska vara snabbare, mer kompakt och framtidssäkrare, enklare att förvalta samt att anpassa format och gränssnitt till den terminal som används. Testperioden ska ge användarna en chans att bekanta sig med det nya gränssnittet och därmed underlätta övergången inför produktionssättning.

Testversionen av Pascal nås från internet på https://demo.eordinationpascal.se/ från och med 16 september 2016.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar inför testperioden

Driftsättning av Pascal 2.0 sker 5 februari 2017

Pascal 2.0 som skulle driftsättas 20 november senareläggs. Förvaltningen har gjort bedömningen att mer tid behövs för kvalitetssäkring av produkten eftersom patientsäkerheten alltid kommer i främsta rummet.

Den nya releasen av Pascal kommer att driftsättas söndagen den 5 februari 2017. Fram till dess kommer demomiljön finnas tillgänglig. Vi kommer också ha kontinuerliga utbildningstillfällen, vissa med rena frågestunder. Samtliga tider för utbildningstillfällen finns publicerade här.

Olika former av utbildningsmaterial däribland filmer hittar du här samt via Pascalnytt inne i verktyget. Uppdatering av utbildningsmaterialet sker med jämna mellanrum.

Läs mer om det senaste i: nyhetsbrev

Nyttan är säkrare förskrivningar

Utvecklingen av Pascal har skett i nära samarbete med vården och det används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. Totalt är det cirka 56 000 användare inom hälso- och sjukvården.

För att kunna göra en så bra förskrivning som möjligt, behöver den person som gör förskrivningen tillgång till information om läkemedel och om patienten. Bland det viktigaste är informationen om vilka andra läkemedel patienten redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för patienten. Med hjälp av informationen blir det lättare för den som förskriver att beskriva för patienten hur de olika läkemedlen bör användas.

Beroende av andra tjänster

För en säker inloggning används SITHS-kort och information från katalogtjänsten HSA. Tjänsterna är nödvändiga för att Pascal ska uppfylla den nya patientdatalagen som trädde i kraft juli 2009.

För datakommunikation används internet och Sjunet.

All läkemedelsspecifik information hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Information hämtas också från OR och SOL.

Det är landstingen som beslutat att ta fram ett eget verktyg för ordinationer och Inera har utvecklat Pascal på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

Mer information

Prenumerera här på nyhetsbrev om Pascal. Informationen i nyhetsbrevet vänder sig till vårdgivare och dem som arbetar med eller på annat sätt är ansvariga för tjänsten.