Till navigering

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

Det rör sig om cirka 200 000 patienter och alla vårdgivare (landsting, kommun och privata vårdgivare) använder Pascal. Vårdgivaren kan också välja att bygga in Pascal i sina journalsystem.

Inloggning Pascal

Läs mer om det senaste i: nyhetsbrev.

Nyttan är säkrare förskrivningar

Utvecklingen av Pascal har skett i nära samarbete med vården och det används av sjuksköterskor, läkare och barnmorskor samt andra som ordinerar dospatienter. Totalt är det cirka 56 000 användare inom hälso- och sjukvården.

För att kunna göra en så bra förskrivning som möjligt, behöver den person som gör förskrivningen tillgång till information om läkemedel och om patienten. Bland det viktigaste är informationen om vilka andra läkemedel patienten redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för patienten. Med hjälp av informationen blir det lättare för den som förskriver att beskriva för patienten hur de olika läkemedlen bör användas.

Beroende av andra tjänster

För en säker inloggning används SITHS-kort och information från katalogtjänsten HSA. Tjänsterna är nödvändiga för att Pascal ska uppfylla den nya patientdatalagen som trädde i kraft juli 2009.

För datakommunikation används internet och Sjunet.

All läkemedelsspecifik information hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel. Information hämtas också från OR och SOL.

Det är landstingen som beslutat att ta fram ett eget verktyg för ordinationer och Inera har utvecklat Pascal på uppdrag av Sveriges landsting och regioner.

Mer information

Prenumerera här på nyhetsbrev om Pascal. Informationen i nyhetsbrevet vänder sig till vårdgivare och dem som arbetar med eller på annat sätt är ansvariga för tjänsten.