Till navigering

Nya 1177 Vårdguiden

Nya 1177 Vårdguiden är ett programområde inom Inera, startat i september 2016. Programmet kommer att pågå minst under 2016-2017, och längre vid behov. Programmets syfte är att leverera en ny version av hela konceptet 1177 Vårdguiden med ett inledande fokus på teknikskifte och på inloggade e-tjänster.

1177 Vårdguiden är ett koncept av invånartjänster i olika kanaler, och en av de viktigaste e-hälsotjänsterna för landsting och regioner.1177 Vårdguiden har utvecklats under många år, håller en hög kvalitet, tillgänglighet och trovärdighet, och används av många miljoner människor varje månad.

Varför ett program?

Tjänsterna inom 1177 Vårdguiden är utvecklade på plattformar som numera är föråldrade. Särskilt de inloggade e-tjänsterna har ett stort behov av modernisering av både teknik, funktionalitet och navigationsstruktur. För att kunna genomföra ett plattformsbyte krävs dock ett omfattande utredningsarbete, eftersom det finns många beroenden och vägvalsfrågor. Behovet av förankring är stort eftersom programmet omfattar för vårdgivarna mycket strategiska frågor. Det är därmed ett komplext och tidskrävande arbete som lämpar sig att driva i programform.

Programmets innehåll

Under 2016 bedrivs det mesta av programarbetet i form av olika utredningar. De omfattar områdena:

  • Målarkitektur för 1177 Vårdguiden.
  • Användarkoncept för 1177 Vårdguiden.
  • Fördjupad utredning av prestanda i nuvarande 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Strategi för vårdgivarstöd i 1177 Vårdguiden.
  • Strategi för hantering av ombud och vårdnadshavare i 1177 Vårdguiden.
  • Villkor för hantering av externa tjänster till 1177 Vårdguiden.

I takt med att utredningarna levererar sina resultat kommer programmet att börja arbeta med utvecklingsprojekt och med nya eller fördjupade utredningar. Beslut om utveckling av tjänster inom 1177 Vårdguiden liksom om programmets finansering tas inom Ineras vanliga beslutsprocesser.

Läs mer

Programmet har en tillfällig webbplats som informerar mer i detalj om status och innehåll i programmet. 

http://nya1177.inera.se

Kontakt

Vid frågor om programmet, kontakta programledare Maria Ekendahl.

maria.ekendahl@inera.se