Till navigering

Nya 1177 Vårdguiden

Nya 1177 Vårdguiden är ett programområde inom Inera, startat i september 2016. Programmet kommer att pågå minst under 2016-2017, och längre vid behov. Programmets syfte är att leverera en ny version av hela konceptet 1177 Vårdguiden med ett inledande fokus på teknikskifte och på inloggade e-tjänster.

1177 Vårdguiden är ett koncept av invånartjänster i olika kanaler, och en av de viktigaste e-hälsotjänsterna för landsting och regioner. 1177 Vårdguiden har utvecklats under många år, håller en hög kvalitet, tillgänglighet och trovärdighet, och används av många miljoner människor varje månad.

Varför ett program?

Tjänsterna inom 1177 Vårdguiden är utvecklade på plattformar som numera är föråldrade. Särskilt de inloggade e-tjänsterna har ett stort behov av modernisering av både teknik, funktionalitet och navigationsstruktur. För att kunna genomföra ett plattformsbyte krävs dock ett omfattande utredningsarbete, eftersom det finns många beroenden och vägvalsfrågor. Behovet av förankring är stort eftersom programmet omfattar för vårdgivarna mycket strategiska frågor. Det är därmed ett komplext och tidskrävande arbete som lämpar sig att driva i programform.

Programmets innehåll

Under 2017 går programmet in i ett intensivt år med två stora utvecklingsprojekt och ytterligare fler viktiga framtidsområden:

Projektet Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster ska under 2017-2018:

  • Växla ut Dominoplattformen, främst på vårdgivarsidan.
  • Göra de prestanda- och stabilitetsförbättrande aktiviteter som ändå behövs för att e-tjänsterna ska vara tillgängliga och fungera bra under tiden för utväxlingen.
  • Göra nödvändiga åtgärder kring funktionalitet, gränssnitt eller liknande.

Projektet Ny plattform för webbtjänster ska under 2017-2018:

  • Etablera en ny, driftsäker och flexibel plattform för åtta olika webbtjänster: 1177.se, Hitta och Jämför vård, UMO.se, Youmo.se, Rådgivningsstödet Webb, Rådgivningsstödet Portal, Vårdhandboken och Rikshandboken.
  • Se till att den nya plattformen möjliggör bättre sammankoppling mellan befintliga och tillkommande nya tjänster.
  • Flytta innehåll och utbilda användare i den nya miljön.

Målarkitektur för hela nya 1177 Vårdguiden. Klar vid halvårsskiftet 2017 därefter förankring, beslut och vid behov detaljering/justering under året.

Invånarkoncept för nya 1177 Vårdguiden, med bland annat beskrivning av invånarens behov i form av en ”invånarresa” förlagd i en snar framtid. Första version av prioriterade delar klar i maj 2017, fortsatt arbete och förankring under året.

Vårdgivarstöd, beslutsunderlag för ny ärendehanteringsmodul, därefter stöd för upphandling eller utveckling. Fortsatt diskussion med landsting/regioner om strategier för vårdgivarstöd.

Externa aktörer, regelverk för anslutning av kommuners och externa aktörers tjänster, pågår hela 2017 för diskussion/förankring och ev. framtagande av handlingsplan.

 

Beslut om utveckling av tjänster inom 1177 Vårdguiden liksom om programmets finansering tas inom Ineras vanliga beslutsprocesser.

Läs mer

Programmet har en tillfällig webbplats som informerar mer i detalj om status och innehåll i programmet. 

http://nya1177.inera.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på Aktuellt från programmet Nya 1177 Vårdguiden

Kontakt

Vid frågor om programmet, kontakta programledare Maria Ekendahl.

maria.ekendahl@inera.se