Till navigering

Projekt: Ny teknisk plattform för katalogtjänsten

Detta projekt har sitt ursprung i upphandlingsprojektet infrastruktur 2.0, som påbörjades 2013. Efter flera omtag har projektet sedan 2015 återigen tagit ny fart. Syftet med projektet är att ta fram en ny teknisk plattform som ska ersätta dagens lösning för Katalogtjänst HSA.

Den nya plattformen och användargränssnitt kommer att ha samma funktionalitet som tidigare, men kommer att vara enklare att förändra över tid och vara betydligt mer användarvänlig.

RFI visar att egen utveckling krävs

I slutet av 2015 publicerades en förfrågan (RFI, Request for Information) på inera.se för att samla in information om aktuella tekniker som kan ersätta dagens lösning av katalogtjänst. Resultatet av RFI:n visade att det inte fanns någon lösning på marknaden som kunde tillfredsställa de behov som organisationer hade på en framtida katalogtjänst. Beslutet blev därför att utveckla ett eget system utifrån standardkomponenter från öppen källkod.

Bygger på flexiblare teknik

Den nya tekniska plattformen kommer att ha samma funktionalitet som dagens Katalogtjänst HSA, men tekniken kommer att stödja en bättre och mer kostnadseffektiv vidareutveckling. Det kommer att vara enklare att göra förändringar, införa ny funktionalitet, byta ut komponenter och anpassa plattformen efter framtida behov som verksamheter har. Dessutom kommer den nya plattformen att följa Ineras referensarkitektur.

Anslutna organisationer och tjänster som idag använder LDAP-protokollet kommer inte att behöva förändra något på sin sida för att behålla befintlig funktionalitet. Framöver – när ny funktionalitet utvecklas -kommer de dock att behöva ansluta via andra gränssnitt som Inera då erbjuder.

Lanseras i hösten/vintern 2017

Den nya plattformen beräknas vara utvecklad och klar vid årsskiftet 2017/2018. Migrering av organisationer och tjänster till ny teknisk lösning kommer stegvis att ske under hösten och beräknas vara slutförd sista december 2017.