Till navigering

Tillgängligt per vårdgivare

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och behöver veta vilken information som landstingen gör tillgänglig till andra vårdgivare via Nationell patientöversikt, NPÖ.

För att kunna ta del av sammanhållen journalföring måste en patientrelation finnas. Patienten måste alltid ge sitt samtycke när hälso- och sjukvårdspersonalen vid behov behöver läsa journaluppgifter från andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan inte läsa spärrad information utan att patienten begär att spärren tas bort hos den vårdgivare där den upprättats.

Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Patienten har rätt att få veta vem som läst i journalen. Varje gång hälso- och sjukvårdspersonal  läser i en journal registreras det och loggas.

 

Information via NPÖ för varje landsting/region

I dokumentet finns en sammanställning av vårdgivare och informationsmängder (tjänstekontrakt) som är tillgängliga till andra vårdgivare via Nationell patientöversikt, NPÖ.

Tillgänglig information i NPÖ