Till navigering

Anslutna vårdgivare

Nedan finns uppgifter om vilka vårdgivare som använder Nationell patientöversikt, NPÖ.

NPÖ gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt få en översikt av en patients vårdhistoria och vårdbehov, oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare patienten söker vård hos. Vårdpersonal får endast ta del av informationen i NPÖ efter samtycke från patienten.

Alla landsting/regioner använder NPÖ. Här kan du se vilka vårdgivare inom varje landsting/region som visar och/eller tar del av information i NPÖ.

Välj landsting/region (listas i bokstavordning)  eller "alla anslutna kommuner" (sist i listan) för att få veta vilka vårdgivare som visar eller hämtar information i NPÖ: