Till navigering

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

Tjänsten ger patienten ökat inflytande då NPÖ visar om man gett sitt samtycke till att vårdpersonal läser informationen. Patienten kan spärra den information han/hon inte vill att en annan vårdenhet ska se. Nyttan med NPÖ inom vården är flera och ger: 

  • Ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten
  • Mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete
  • Bättre planering och samordning mellan vårdgivare

Säker hantering förutsätter underliggande tjänster

För att inloggningen ska vara säker och uppfylla patientdatalagen samverkar NPÖ med flera infrastrukturtjänster. Hälso- och sjukvårdpersonal identifierar sig med  SITHS – kort, och behöver finnas med i HSA katalogen. Det samtycke och eventuella spärrar som patienten bestämmer sig för styrs från Säkerhetstjänster.