Till navigering

Mina intyg

Mina intyg är en webbtjänst som riktar sig till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. I Mina intyg går det att läsa, skriva ut och spara sina intyg i sin dator och skicka intygen till Försäkringskassan.

Tjänsten Mina intyg kommer framöver att hantera flera olika typer av intyg som skrivs av en läkare. I dagsläget är det enbart Försäkringskassans läkarintyg FK 7263, som handlar om en persons hälsotillstånd, som invånarna kan hantera via Mina intyg och sedan kan skicka vidare till Försäkringskassan.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och det kostar inget att använda Mina intyg.  All information är skyddad och tjänsten uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess.

Att använda Mina intyg

Invånarna når Mina intyg från 1177.se/Mina vårdkontakter och för att logga in krävs en e-legitimation.

 

De intyg som vårdgivaren utfärdar och som hanteras i tjänsten Mina intyg innehåller personuppgifter från patientjournalen. Första gången tjänsten används måste användaren ge sitt samtycke till att personuppgifter hanteras i Mina intyg och man kan bara använda tjänsten för eget bruk.

Invånarnas nytta av Mina intyg

  • har sina läkarintyg säkert samlade på en plats
  • når intygen dygnet runt oavsett var de befinner sig
  • kan skriva ut en kopia av intyget, till sin arbetsgivare eller andra mottagare
  • intyget skickas säkert med e-legitimation och krypterad överföring och minimerar risken för att intyget hamnar i fel händer
  • Mina intyg fungerar även i mobilen om man har ett mobilt bank-ID

Viktig statistik

Uppgifterna i Mina intyg kommer också att användas för att ta fram statistik om sjukskrivningar, men statistiken går inte att härleda till någon person utan tas fram helt anonymt. Varje vårdgivare kommer  kunna använda statistiken för att ta fram fakta kring antalet sjukskrivningar.

Fortsatt utveckling

Mina intyg har tagits fram av hälso- och sjukvården via Inera i samarbete med Försäkringskassan. Tjänsten utvecklas löpande och framöver kommer det även vara möjligt för invånarna att skicka intyg till bland annat försäkringsbolag, sin arbetsgivare och andra myndigheter.