Till navigering

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. Invånarna når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Läs kunskapssammanställning  Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen som Inera har tagit fram.

Journalen är utvecklad utifrån erfarenhet och kunskap i Region Uppsala, som var först ut att göra journalinformation tillgänglig till patienten i större omfattning. Därefter har fler landsting och regioner successivt infört Journalen. Under 2016 ska alla landsting och regioner ansluta. Inera ansvarar för finansiering, förvaltning och vidareutveckling av e-tjänsten Journalen.

Vill du veta mer om Journalen så se filmen

Ineras styrelse fattade den 22 september 2016 beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och ska ersätta det tidigare regelverket.

Ramverk för invånares åtkomst i Journalen hittar du här

Vill du veta mer om hur Journalen fungerar, finns det en demonstrationsmiljö. Demonstrationsmiljön är öppen för alla att använda. Läs om Uppsala och Skånes erfarenheter från när de införde Journalen.

Patientens valmöjlighet 

Patienten når Journalen på 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan ta del av journalinformation från de landsting och regioner som har infört tjänsten. Där går det att välja om man vill dela journalinformation med närstående eller utse ett ombud som då får tillgång till allt. Patienten kan själv "försegla" i Journalen, då är journalinformationen inte möjlig för patienten eller ombud att läsa. Det är möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler fram till dem är 12 år. 

De flesta patienter är positiva till att kunna läsa sin journal. De tycker att de har stor nytta av tjänsten. Känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. 

En patient som får tillgång till sin journal på ett enkelt sätt blir mer delaktig i beslut som rör den egna behandlingen.