Till navigering

Nyhetsbrev om Infektionsverktyget

Nyhetsbrevet om Infektionsverktyget riktar sig till dig som arbetar med Infektionsverktyget inom den lokala förvaltningen. Nyhetsbreven är en central kanal för oss att nå dig som är kund hos Inera med viktig och löpande information.

Nyhetsbreven skickas ut via e-post och omfattar information som du som ansluten kund måste känna till, sådant som kan underlätta ditt arbete och för att du ska hålla dig uppdaterad på vad som händer med tjänsten. Nyhetsbreven skickas ut så fort vi har något att förmedla, detta kan dock ske med varierande periodicitet.

Bli prenumerant

Du väljer själv vilka nyhetsbrev du vill prenumerera på. Kryssa för dina val här:
Till prenumerationsformuläret

Nyhetsbrev 2017:

Nyhetsbrev 2016:

Nyhetsbrev 2015:

Tidigare nyhetsbrev om Infektionsverktyget finns arkiverade på Projektplatsen för dem som har åtkomst till denna.