Till navigering

Förvaltning

Infektionsverktyget förvaltas och utvecklas av Mawell, på uppdrag av Inera. Arbetet med Infektionsverktyget leds av en förvaltningsgrupp bestående av representanter från Mawell, Inera, anslutna organisationer samt myndighet.

Förvaltningsgruppens uppgift är att främja utveckling och användning av Infektionsverktyget tillsammans med de nationella förvaltarna på Mawell. Representanterna i förvaltningsgruppen svarar även för information och förankring av verktyget i sina respektive organisationer. Du hittar deltagarna i förvaltningsgruppen här