Till navigering

Dokument och hjälpmedel för Infektionsverktyget

På dessa sidor samlar vi dokument och material som tillhör Infektionsverktyget. Du hittar användarhandledningar, filmer, anslutningsinstruktioner, tekniska anvisningar, avtal, med mera.

Vi uppdaterar dokumenten löpande, och det ska alltid vara den senaste versionen som finns publicerad på webben. Nya dokument publiceras allt eftersom dessa tillkommer.

För att garantera att slutanvändare tittar på de senaste uppdaterade dokumenten, ber vi dig inom den lokala förvaltningen att länka till Ineras webbplats. Om ni sparar ner kopior av dokumenten på interna verksamhetssidor, finns risken att de tittar på gamla dokument.