Till navigering

Åtkomst till Infektionsverktyget

Här hittar du länkar för inloggning till Infektionsverktygets olika miljöer.

Logga in i produktionsmiljö

I Infektionsverktygets produktionsmiljö kan du ta del av den information som registrerats för din vårdgivare. För att logga in i produktionsmiljön måste du ha ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet. Vilken funktionalitet du får tillgång till beror på vilken behörighet som är kopplat till ditt SITHS-kort. Observera att du måste ha ditt SITHS-kort i kortläsaren innan du öppnar webbläsaren för att det ska gå att logga in.

Testmiljö

I Infektionsverktygets testmiljö (QA-miljö) kan du följa upp data för din vårdgivare, om detta har rapporterats in till Infektionsverktygets testmiljö. För att logga in i testmiljön behövs ett SITHS-kort och en anslutning till Sjunet.

Demomiljö

I Infektionsverktygets demomiljö kan du se all funktionalitet som finns i Infektionsverktygets rapportverktyg. All data i demomiljön är slumpmässigt genererad. För att komma åt Infektionsverktygets demomiljö krävs inget SITHS-kort, endast åtkomst till Sjunet.

Terminologitjänstens användargränssnitt