Till navigering

Anslutning & införande

För att kunna föra över information från ett vårdsystem till Infektionsverktyget, måste detta system ansluta till aktuella tjänstekontrakt i Tjänsteplattformen. Här nedan kan du läsa om hur det går till.

Vid en anslutning till Infektionsverktyget behöver din organisation också teckna ett Personuppgiftsbiträdesavtal.

Så här går det till:

1. Ansök om anslutning

Du börjar med att fylla i en ansökan om anslutning. Denna fungerar som en intresseanmälan och när du skickat in ansökan blir du kontaktad av Infektionsverktygets förvaltning som hjälper dig vidare i anslutningsprocessen. 

Vårdsystem som ska föra över information till Infektionsverktyget ska ansluta till samtliga tjänstekontrakt som finns inom nedanstående tjänstedomäner:

  • Infektionsuppföljning (processdevelopment:infections)
  • Terminologi (informatics:terminology)

2. Genomför lokalt integrationsarbete

Innan din organisation kan ansluta till tjänstekontrakten i Tjänsteplattformen och föra över information till Infektionsverktyget, måste ni kartlägga var den information som ska föras över finns dokumenterad.

I dokumenten under rubriken ”Anslutningsinstruktioner” på denna sida kan du läsa mer om kraven för anslutning.

3. Förankra arbetet i verksamheten

Eftersom syftet med att ansluta till Infektionsverktyget är att den egna organisationen enklare ska få återkoppling kring vårdrelaterade infektioner, är det viktigt att din verksamhet förankrar hur detta arbete ska gå till. Berörd vårdpersonal ska bli informerad om vilken nytta detta kan göra för verksamheten, vilka förändringar detta medför i journalsystemet, samt vilken information som måste registreras och varför.

Det är också viktigt att ha en tydlig plan för hur respektive verksamhet ska ta ut relevanta rapporter från Infektionsverktygets rapportverktyg, samt hur denna information ska återkopplas till verksamheten. Syftet med rapporterna är att informationen ska omvandlas till praktiskt förbättringsarbete.