Till navigering

Tjänstekontrakt för journal- och läkemedelsinformation

I tabellen nedan kan du se vilka tjänstekontrakt som kan användas för att utbyta journalinformation över den nationella Tjänsteplattformen. Under rubriken ”Tjänstekontrakt och tillämpsanvisningar under utveckling” längst ner på sidan kan du se vilka tjänstekontrakt som håller på att utvecklas och kommer i nya versioner.

Denna information riktar sig främst till förvaltare och objektägare i landsting och regioner samt till systemleverantörer. Om du är intresserad av att se vilka andra tjänstekontrakt som finns för andra syften, så kan du titta på förteckningen över alla tjänstedomäner och tjänstekontrakt.

Tjänstekontrakt för konsument (direktanslutning till sammanhållen journalföring) och producentanslutning av journalsystem

 

Informationsmängd/FunktionTjänstekontraktVersion i produktion*Status (se förklaring nedan)
Diagnos GetDiagnosis
2.0 Fastställd
Läkemedelsordinationer, förskrivningar och rekvisionsläkemedel GetMedicationHistory
2.0 Fastställd
Mödravårdsjournal GetMaternityMedicalHistory
2.0

Fastställd

PADL + Funktionsnedsättning GetFunctionalStatus 2.0 Fastställd
Remisstatus GetRequestStatus 1.0
2.0***
Fastställd
Ändringsfryst
Undersökningsresultat - Bilddiagnostik GetImagingOutcome 1.0 Fastställd
Undersökningsresultat - EKG GetECGOutcome 1.0*** Ändringsfryst
Undersökningsresultat (labbsvar) - Klinisk kemi  GetLaboratoryOrderOutcome  3.1 Fastställd
Undersökningsresultat - övriga (konsultationsremissvar)  GetReferralOutcome 3.1 Fastställd
Uppmärksamhetsinformation  GetAlertInformation  2.0 Fastställd
Vaccinationer GetVaccinationHistory 1.0
2.0
Fastställd
Fastställd
Vård- och omsorgstjänst  GetCareServices  2.0 Ändringsfryst
Vård- och omsorgsplan  GetCarePlans  2.0 Fastställd

Vård- och omsorgskontakt

GetCareContacts 2.0
3.0

Fastställd
Fastställd

Vård- och omsorgsdokument ostrukturerade GetCareDocumentation 2.1 Fastställd
Observationer
(**se notering nedan)
GetObservations 1.0 Fastställd
Aktiviteter
(**se notering nedan)
GetActivities 1.0 Fastställd

 

Informationsmängd/funktionTillämpningsanvisningVersionStatus
BVC-tillväxtkurvor Tillämpningsanvisning för
GetObservaitions 1.0
1.0 Ändringsfryst

Tjänstekontrakt och tillämpsanvisningar under utveckling

Tabellen nedan visar vilka tjänstekontrakt och tillämpningsanvisningar för journalinformation som är under utveckling för närvarande.

Informationsmängd/FunktionTjänstekontraktUtveckling till version
Undersökningsresultat
(labbsvar) - multidisciplinärt
GetLaboratoryOrderOutcome 4.0
Undersökningsresultat - allmänremiss
(ersätter framgent gamla konsultationsremissvar)
GetRequestOutcome 4.0
Remiss GetRequest 1.0
Vård- och omsorgsplan GetCarePlans 3.0
Informationsmängd/FunktionTillämpsanvisningUtveckling till version
Mödravårds- och förlossningsjournal Avser användning av flera tjänstekontrakt 1.0

*Fastställd: Version av kontraktet som aldrig kommer att ändras. Det kan tas fram nya versioner, men en fastställd version kommer att fortsätta gälla tills att denna version fasats ut.

*Ändringsfryst: En kund har fått ensamrätt att införa förändringar i ett tjänstekontrakt inför en produktionssättning. Sannolikt kommer den version som blivit ändringsfryst att bli den kommande fastställda versionen av kontraktet.

** Detta tjänstekontrakt är ett så kallat grunddatakontrakt för åtkomst av strukturerad patientinformation. Den praktiska tillämpningen av ett sådant kontrakt beskrivs i en Tillämpningsanvisning som beskriver hur information ska utbytas mellan producent och konsument. Detta innebär att en producent och konsument kan använda ett och samma grundkontrakt för att utbyta olika typer av information. Detta är möjligt genom att användningen styrs av tillämpningsanvisningen och inte av själva tjänstekontraktet.

*** Ingen producent är ansluten till denna version av kontrakt i produktion.