Till navigering

ICC, Integration Competence Center

ICC, Integration Competence Center, är ett kompetenscentrum för integrationer med syfte att stödja kunder hos Inera med kompetens och rådgivning kring olika integrationslösningar.

ICC inkluderar personer från Tjänsteplattformens tidigare förvaltning samt personer som jobbar med regionala tjänsteplattformar ute i landsting och regioner.

Ansvar över integrationslösningar

ICC:s uppdrag är att ansvara för alla integrationer mot den nationella Tjänsteplattformen och att erbjuda stöd till integrationsarbete inom vård- och omsorg som sker enligt nationellt regelverk. I uppdraget ingår att stötta utrullning av nya tjänster på ett mer kontrollerat sätt samt att hantera och stötta de administrativa delarna av tjänstedomänförvaltingen.

ICC:s uppdrag är viktigt för att säkerställa att integrationer också är förvaltnings- och underhållsvänliga. Arbetet inom ICC förväntas bidra till att förbättra kvaliteten och göra tidsbesparingar tack vare återanvändning, principer, standarder, riktlinjer och expertis. Koordinering och centralisering av integrationskompetens ger optimering av kunskap, kvalitet, tid och resurser.

Tjänsteplattformen gör det möjligt

Den nationella Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att vara navet mellan system och tjänster. När ett system försöker kontakta ett annat är det i själva verket plattformen det får kontakt med. Tjänsteplattformen dirigerar sedan meddelandet vidare till rätt tjänst hos respektive vård- eller omsorgsgivare.

Bild som illustrerar hur trafik mellan system går till med och utan tjänsteplattformen