Till navigering

Hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd och vänder sig till människor som är i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer.

Man kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om man är orolig för någon närstående. De som svarar i telefonen har erfarenhet av att stödja människor i kris och är psykologer, socionomer eller sjuksköterskor. Både den som kontaktar Hjälplinjen och den som svarar är anonyma. Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 13.00 och 22.00.

Telefon: 0771-22 00 60

Samtalet kostar lika mycket som ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang man har.

Hjälplinjens webbsida på 1177 Vårdguiden finner du här.

Övergripande uppdrag

Hjälplinjen verkar förebyggande för ökad psykisk hälsa genom att så tillgängligt som möjligt erbjuda kvalitetssäkrad psykologisk hjälp, kostnadsfritt och anonymt. Hjälplinjen riktar sig främst till dem som söker hjälp för första gången. Det kan handla om en stödjande kontakt i stunden eller vara en hänvisning vidare till mer kontinuerlig hjälp eller behandling.

Hjälplinjen besvarar cirka 14 000 samtal per år.

De vanligaste orsakerna till kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för närstående, ångest, depression samt kris och suicid.

Verksamheten utvärderas regelbundet och användarna har möjlighet under regelbundna perioder möjlighet att skatta kontakten.

Historik

Hjälplinjen startades 2002 på initiativ av ett antal intresse- och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa. Verksamheten drevs de första åren som ett Arvsfondsprojekt och var mellan 2005 och 2014 statligt finansierad. Sedan 2012 ingår Hjälplinjen i Ineras tjänsteutbud och bekostas sedan 2015 gemensamt av Sveriges landsting.