Till navigering

Katalogtjänst HSA

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör viktigt underlag för behörighetsstyrning, olika säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster.

Kvalitetssäkrade kontaktuppgifter

För både personal och invånare är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna hitta rätt kontaktuppgifter inom vård och omsorg. Dessutom behöver informationen vara sökbar på ett enhetligt och strukturerat sätt, för att göra det möjligt att komma åt den information man behöver.  HSA-katalogen är framtagen för att åstadkomma just detta. Via HSA blir dessutom alla kontaktuppgifter nåbara över hela landet, samtidigt som de kan hanteras lokalt och bara registreras en gång för att sedan visas i flera andra nationella tjänster.

Kontrollerad behörighetsstyrning

Kraven på behörighetsskydd och åtkomstkontroll blir allt hårdare och det skulle inte vara möjligt att införa effektiva säkerhetsrutiner om inte HSA fanns. Genom att uppgifterna i HSA är registrerade och kvalitetsgranskade på ett förutbestämt sätt, kan man via olika säkerhetslösningar säkerställa att bara behörig person får åtkomst till den information som han/hon har rätt till.

Många tjänster har ett beroende till HSA

HSA är en viktig grundtjänst som används av många andra tjänster.

Arbetet leds av en förvaltningsgrupp

Arbetet med tjänsten leds av en förvaltningsgrupp som består av representanter från anslutna organisationer samt Ineras förvaltare. Förvaltningsgruppens uppgift är att främja utveckling och användning av tjänsten samt att dess regelverk efterlevs.