Till navigering

Födelseanmälan

Födelseanmälan är en nationell tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och direkt få tillbaka ett personnummer.

Tjänsten är införd i alla landsting utom ett. Syftet med tjänsten är att effektivisera hanteringen av personnummer när ett barn är fött.

Rätt information – enkelt, snabbt och säkert

Tidigare skickades födelseanmälan till Skattemyndigheten via en pappersblankett och föräldrarna fick meddelande om barnets personnummer, per post, efter en till två veckor.

Om barnet behövde vård under denna period var man tvungen att ta fram ett reservnummer. I samband med hantering av reservnummer finns flera risker för fel, vilket innebär en patientsäkerhetsrisk. Dessutom krävdes en hel del manuell hantering när barnet hade fått sitt ordinarie personnummer, då de båda numren skulle slås samman i alla vårdsystem.

Elektronisk födelseanmälan innebär en klar förenkling och ökad patientsäkerhet.

Barnet har sitt rätta personnummer från första stund och risken för förväxlingar av dokumentation minimeras, då det omgående finns en identifikation av barnet. Den innebär också en klar säkerhetsförbättring i de fall barnet behöver extra vårdinsatser, till exempel en undersökning eller behandling.

Så fungerar det

När barnet är fött skickar barnmorskan en födelseanmälan till Skatteverket via journalsystemet. I de flesta fall görs detta direkt i förlossningsrummet. I normala fall skickar Skatteverket inom någon minut, dygnet runt och året om, tillbaka en bekräftelse i form av ett personnummer som sparas direkt i journalsystemet. Efter ytterligare 5-10 minuter finns uppgifterna tillgängliga i befolkningsregistret och därmed tillgängliga för andra patientsystem.

Kommunikationen sker säkert via sjukvårdens interna kommunikationsnät, Sjunet.

I de fall barnet inte kan få ett personnummer direkt tilldelas barnet ett reservnummer. Den vanligaste orsaken till det är att modern inte är folkbokförd i Sverige.

Papper som reservrutin

Det finns fortfarande ett landsting som inte har infört elektronisk hantering av födelseanmälan och Skatteverket kommer även i fortsättningen att skicka hem personnumret med post även om föräldrarna redan har fått informationen av barnmorskan. Även fortsättningsvis kommer anmälan att som reservrutin kunna skickas via post, om elektronisk födelseanmälan inte skulle fungera under en längre tid.