Till navigering

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. 

Tjänsten gör det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, begäran om komplettering, svar samt statusinformation. Den hanterar informationen nationellt och lokalt mellan och inom vårdgivare.

Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Värmland är först ut med att använda den gemensamma nationella tjänsteplattformen för elektronisk remiss. I oktober anslöts några verksamheter i dessa landsting.

Är du intresserad av de pilotförsök, införanden och eller den fortsatta utveckling som pågår hör gärna av er till Inera, Nationell kundservice. Den tekniska specifikationen kan hämtas från tjänstedomänen Remisshantering.

Nyttan är större säkerhet för patienten

Elektronisk remiss bidrar till följande verksamhetsnytta:

  • Ökad patientsäkerhet
  • Bättre informationskvalitet
  • Lägre administrativa kostnader
  • Förutsättningar att följa och följa upp remissflöden för vårdgivare och patient