Till navigering

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. 

Tjänsten gör det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, begäran om komplettering, svar samt statusinformation. Den hanterar informationen nationellt och lokalt mellan och inom vårdgivare.

Det finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför det första införandet. Den tekniska specifikationen kan hämtas från tjänstedomänen Remisshantering.

Förberedelser för pilotförsök och införande pågår. Hör gärna av er till Inera, Nationell kundservice, om ni vill veta mer om detta eller delta.

Nyttan är större säkerhet för patienten

Elektronisk remiss bidrar till följande verksamhetsnytta:

  • Ökad patientsäkerhet
  • Bättre informationskvalitet
  • Lägre administrativa kostnader
  • Förutsättningar att följa och följa upp remissflöden för vårdgivare och patient