Till navigering

Elektronisk remiss

Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. 

Elektronisk remiss gör det möjligt att skicka och ta emot remisser, bekräftelser, begäran om komplettering, svar samt statusinformation. Den hanterar informationen nationellt och lokalt mellan och inom vårdgivare.

Nuvarande version av tjänsten stödjer allmänremiss och är införd i några pilotlandsting: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland. De är först ut med att använda den gemensamma nationella tjänsteplattformen för elektronisk remiss. Under hösten anslöts några verksamheter i dessa landsting och regioner.

Parallellt med införandet i pilotlandstingen pågår ett projekt med att ta fram nästa version av elektronisk remiss. Den är tänkt att stödja fler remisstyper än allmänremiss, oadresserade remisser och remissmallar. 

Är du intresserad av de pilotförsök, införanden eller den fortsatta utveckling som pågår? Hör gärna av dig till Inera, Nationell kundservice. Den tekniska specifikationen kan hämtas från tjänstedomänen Remisshantering.

Nyttan är större säkerhet för patienten

Elektronisk remiss bidrar till följande verksamhetsnytta:

  • Ökad patientsäkerhet
  • Bättre informationskvalitet
  • Lägre administrativa kostnader
  • Förutsättningar att följa och följa upp remissflöden för vårdgivare och patient