Till navigering

E-blankettjänsten

Den gamla e-blankettjänsten har nu stängts, vi hänvisar alla användare till den nya e-blankettjänsten.

De som försöker öppna en blankett i den gamla tjänsten kommer att få följande meddelande;
E-blankettjänsten har flyttat till ny adress. Var god kontakta din kommun för information.

Länken till just er portal är https://inera.eforms.se där ni byter Inera mot ert kommunnamn. Byt ut å eller ä mot a och ö mot o.

Komplett information i PDF-form finner du här.

Nyttan är enkelheten

För invånaren eller företaget som ansöker är det enkelt att fylla i rätt uppgifter och få information om vilka handlingar som ska bifogas om så behövs. Inera uppdaterar löpande utifrån förändrade verksamhetskrav, lagstiftning, författningar och riktlinjer.

Blanketterna har ifyllnadsfält, inbyggda fältkontroller och beräkningar  som säkrar att ifyllda uppgifter blir av hög kvalitet och att behovet av kompletteringar minskar för den organisation som tar emot den ifyllda blanketten.

Blanketterna moderniseras!

Under hösten och vintern 2015/16 arbetar Inera med att modernisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt utseende, men med samma innehåll som de nuvarande PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon eller läsplatta som i din dator.

Alla tjänsterna utvecklas i Open ePlatform, http://www.oeplatform.org/

Nuvarande länkar till formulären kommer att behöva bytas ut, vi skickar ut nya när det är dags. Lanseringen är planerad till första kvartalet 2016.

Flera tjänstepaket för abonnemang

Det är möjligt att abonnera på alla e-blankettjänster som innehåller flera hundra blanketter för verksamhetsområdena inom kommunal förvaltning.

Ett annat alternativ är att abonnera på något av de åtta tjänstepaket, som finns inom områdena:

  • Administration och Arbetsrätt (Personal)
  • Rätts- och samhällsskydd
  • Plan- och bygg
  • Skola och barnomsorg
  • Näringsliv och Fritidsverksamhet
  • Socialtjänst
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Tjänstedirektivet