Till navigering

Dödsbevis och dödsorsaksintyg

Dödsbevis och dödsorsaksintyg är en nationell tjänst för elektronisk inrapportering av dödsbevis till Skatteverket och dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen. 

Syftet med tjänsten är att förenkla vårdens rapportering och undvika misstag, till exempel att döda personer finns kvar i register eller att levande personer felaktigt blir dödförklarade samt ge bättre datakvalitet i dödsorsaksregistret. Ännu har ingen anslutit sig.

Tjänsten ägs och drivs av Socialstyrelsen som tillhandahåller och ansvarar för förvaltning av tjänsten. Socialstyrelsen äger även applikationerna för registrering av dödsbevis och dödsorsaksintyg samt arkivet där intygen lagras och ansvarar också för systemutveckling och förvaltning, drift- och support av dessa.

Inera bidrar med finansiering enligt ett samarbetsavtal mellan Socialstyrelsen och Inera. Utöver detta är Inera behjälplig med information till landstingens implementeringsansvariga och journalsystemsleverantörer i samband med införande. Inera är en kanal mot Socialstyrelsen vad gäller eventuella framtida önskemål om utveckling av tjänsten som kan komma från landstingen.