Till navigering

Arkitektur och regelverk

Arkitektur handlar om struktur och samverkan. En gemensam arkitektur kan förena flera olika aktörer och göra det möjligt för alla att sträva i samma riktning. Fokus på arbetet är att leverera verksamhetsnytta i form av beslut och strategier inom IT som ger mest nytta för investerade pengar.

Den gemensamma IT-arkitekturen är uppdelad i fyra olika områden; Verksamhetsarkitektur, Informationsstruktur, Säkerhetsarkitektur och Teknisk arkitektur. Alla delar hänger tätt ihop med varandra. Det finns inga knivskarpa gränser, utan uppdelningen ger mer en fingervisning var fokus på uppgiften ligger. För att lyckas med arkitekturarbete krävs en tät samverkan mellan samtliga områden, och att arbetet hålls ihop på ett målmedvetet och strukturerat sätt. Du kan läsa mer om detta i dokumentet Vägledningen för innovativ applikationsutveckling och tjänsteutveckling. Här hittar du också en sammanställning över IT-arkitekturens nationella regelverk.

Målet med en gemensam IT-arkitektur

Med en gemensam arkitektur underlättas integrationen med andra system och tjänster, och gör det enklare att utbyta information mellan olika aktörer. I slutändan är målet att invånaren ska få en bättre och mer sammanhållen vård och omsorg, samt bli mer aktiv och delaktig i sin egen vårdprocess.

Målet med en gemensam arkitektur