Till navigering

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på webb och telefon. På 1177.se kan Sveriges invånare få hälso- och sjukvårdsinformation via webben, anonymt ställa frågor och få ett personligt svar, leta vård i hela Sverige och använda lokala e-tjänster för att kontakta vården.

Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal och bearbetas både av en nationell redaktion och av regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget eller regionen. Bakom webbplatsen står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. 1177.se är fri från kommersiella intressen. Antalet besök är i stigande och är idag 7 miljoner besök per månad.

Uppdraget

Det övergripande målet för 1177.se är att främja hälsa och stärka patientens ställning samt förenkla kontakt och dialog med vården. Webbplatsen ska öka allmänhetens kunskap genom att erbjuda kostnadsfri, pålitlig och lättläst information och säkra kontaktvägar med vården. Även vård- och apotekspersonal, skolor, medier och bibliotek har nytta av webbplatsen i sitt arbete.

På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här finns också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige.

Detta kan man bland annat läsa om på 1177.se:

 • Sjukdomar, skador och symtom
 • Undersökningar, behandlingar och läkemedel
 • Graviditet och förlossning
 • Cancer
 • Föräldraskap och barnhälsovård
 • Reseråd och vaccinationer
 • Hälsa och må-bra-tips
 • Hur man hanterar svårigheter och kriser
 • Hur den friska kroppen ser ut och fungerar
 • Rättigheter och skyldigheter för patienter och för sjukvårdspersonal
 • Vilka hjälpmedel man kan få vid funktionsnedsättning

På 1177.se finns även olika temaområden: Barn och föräldrar, Gravid, Kroppen, Egenvård, Cancer, Liv och hälsa, Psykisk hälsa, Reseråd och vaccinationer, Stroke samt Tänder. Temasidorna erbjuder information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här finns filmer, reportage och möjlighet att ta del av andras berättelser och upplevelser.

Under Hitta och Jämför vård på 1177.se kan man hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i vården, jämföra tillgängligheten till vårdcentraler, och se vad patienterna tycker om dem.

Från 1177.se kan man också logga in till Mina vårdkontakter där man bland annat kan boka tid, förnya recept eller kontakta sin vårdgivare.

1177.se produceras i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal och arbetar på uppdrag av Sveriges landsting och regioner via CeHis. Webbplatsen styr under programområdet Invånartjänster på Inera AB.

Kort om 1177.se:

 • 2700 artiklar
 • Nyheterbrev, över 100 000 prenumeranter
 • Frågefunktion med 2000 frågor och svar
 • Hitta och jämför vård
 • E-tjänster
 • 15 tecknade filmer för barn
 • Film, animation, multimedia
 • 7 miljoner besök per månad

Arbetsprocess

De nationella medicinska texterna skrivs och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter inom vården. Texterna bearbetas också enligt gemensamma redaktionella riktlinjer av den nationella redaktionen för 1177.se, som även ansvarar för att texterna uppdateras regelbundet. Specifika texter och tjänster från landsting och regioner, samt regionala tillägg på nationella texter, ansvarar de regionala redaktionerna för.

Följ 1177 på Mynewsdesk