Till navigering

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet

Rådgivningsstödet webb stödjer legitimerad vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov. Det innehåller cirka 180 medicinskt kvalitetssäkrade beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Det medicinska innehållet uppdateras regelbundet.

Ursprunget till Rådgivningsstödet webb är det rådgivningsstöd som landstingen och regionerna använder för sjukvårdsrådgivning. Rådgivningsstödet webb har samma medicinska innehåll men journal- och katalogdelarna ingår inte.

Merparten av landstingen och regionerna använder Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården. Verktyget kan också användas av privata vårdgivare som på entreprenad utför uppdrag inom landstingens och regionernas hälso- och sjukvård.

Rådgivningsstödet webb kan även användas i till exempel kommunernas äldreomsorg och hemsjukvård, i företagshälsovård eller av privata vårdgivare inom andra verksamhetsområden.

För att få tillgång till tjänsten Rådgivningsstödet webb krävs ett avtal med Inera. I det avtalet ingår också utbildning i den så kallade samtalsprocessen, ett viktigt stöd i samtalet med den vårdsökande.

Har du några frågor, skriv till red@1177.se