Till navigering

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon ägs av alla landsting och regioner.

Syftet med tjänsten är att stödja landstingens och regionernas verksamhet. Det görs genom att skapa förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga patientsäkra bedömningar av vårdbehov samt att hänvisa till rätt vårdnivå eller ge råd om egenvård.

Uppdraget

Uppdraget är att utforma och leverera de komponenter i systemet som är gemensamma för samtliga anslutna landsting och regioner. Några exempel är Rådgivningsstödet integrerat med telefonisystem, system för kvalitetssäkring, gemensam statistik och olika typer av utbildningar.

1177 Vårdguiden på telefon arbetar nära verksamheterna ute i landstingen och regionerna. Det gäller verksamhets- och enhetschefer, lokal IT, utbildning av telefonsjuksköterskor och samarbete med forskare.

Sjukvårdsrådgivning på telefon utvecklades med start 2003 på uppdrag av Socialdepartementet och dåvarande Landstingsförbundet och har sedan 2004 varit en integrerad del i landstingens och regionernas utbud av hälso- och sjukvård. År 2006 lanserades kortnumret 1177 i de sex första landstingen och regionerna. Tjänsten har efter det kontinuerligt fortsatt att byggas ut över landet.

Arbetsprocess

Telefonsjuksköterskorna svarar på frågor, bedömer personens behov av vård, ger råd eller hänvisar till andra vårdinstanser. Tjänsten är både regional och nationell. Varje landsting/region driver sin egen sjukvårdsrådgivning men ingår i ett nationellt nätverk och följer nationella kvalitetsnormer. Genom gemensam teknik, samma beslutsstödsystem och gemensamma arbetsformer kan landstingen och regionernas sjukvårdsrådgivningar samverka och hjälpa varandra vid behov.

Status

I dag är alla Sveriges landsting och regioner anslutna. Det innebär att alla använder hela eller delar av systemet, det vill säga vår teknik och vårt datoriserade rådgivningsstöd. Alla Sveriges invånare kan ringa 1177. På landets sjukvårdsrådgivningar arbetar omkring 1 200 sjuksköterskor som tillsammans besvarar cirka 4,5 miljoner samtal per år.