Till navigering

Vårt uppdrag

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare.

Inera är en av flera aktörer som verkar för att realisera Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården.

Tidigare var Inera ett utförarbolag som fick uppdrag via landstingens beställarkansli Center för eHälsa i samverkan, CeHis. Under 2013 beslutade ägarna att inte ha längre ha en beställar-/utförarmodell så från 2014 bildar CeHis och Inera en gemensam organisation med namnet ”Inera - Landsting och regioner i samverkan för e-hälsa”.

Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive sjukvårdsområde. Vd ansvarar för bolagets verksamhet och har till sitt stöd en ledningsgrupp.

Ineras omsättning 2013 var 306 miljoner kronor. Den totala omsättningen för CeHis och Inera var cirka 600 miljoner.

Årsrapporter