Till navigering

Programrådet

Programrådet är Ineras kanal mot landsting och regioner för förankring, dialog och samverkan kring de gemensamma, nationella tjänsterna inom  e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de ärenden och uppdragsförslag som kommer in till Inera och medverkar till att ta fram en verksamhetsplan. Det är sammanhållande för landsting och regioners planer för anslutning till tjänster. Och medverkar till att säkerställa deltagande med strategisk verksamhets-, kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar för att samverkan sker med ledningsnätverken, det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer (HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de kommunala chefsnätverken. Det är också rådgivande till beredningsgruppen.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergqvist, IT-direktör – Region Jönköpings län

Medlemmar i rådet:

 • Helén Andersson,  affärsområdeschef – Landstinget Blekinge
 • Louise Arodén Arvidsson, kommunikationsdirektör – Uppsala läns landsting
 • Annika Brodin Blomberg, programansvarig IT – Landstinget Sörmland
 • Jan Cserpes,  IT-direktör – Region Kronoberg
 • Bo-Göran Danielsson, tandvårdsdirektör – Landstinget i Västernorrland
 • Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör – Västra Götalandsregionen
 • Jonas Ekström, eHälsokoordinator – Landstinget Västmanland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Stockholms läns landsting
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare – Landstinget Dalarna
 • Christina Igasto, chef för e-hälsoenheten – Västerbottens läns landsting
 • Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg – Landstinget i Värmland
 • Monika Kraft,  regional programchef 3R – Region Skåne
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg – Region Örebro län
 • Ragnar Lindblad, avdelningschef – Västra Götalandsregionen
 • Bo Lindholm, Hälso- och Sjukvårdsstrateg, Region Skåne
 • Bo Magnusson, administrativ utvecklingsdirektör – Region Gotland
 • Marit Nilsson, IT-chef – Region Jämtland Härjedalen
 • Anders Nordin – Norrbottens län landsting
 • Lotta Saleteg Falk – Region Östergötland
 • Karin Pihlgren, CIO – Stockholm läns sjukvårdsområde
 • Fredrik Stegmark, digital strateg Hälso- och sjukvård – Region Halland
 • Tommy Stokka, tillförordnad stabschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Region Gävleborg
 • Anna Strömblad, kommunikationsdirektör – Landstinget i Kalmar län

Adjungerade:

 • Lennart Skärblom, IT-chef – Famna
 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa – Sveriges kommuner och landsting

Sekretariat:

 • Madeleine Marklund, portföljansvarig Ineras programkontor
 • Helena Svedberg, avdelningschef Ineras programkontor