Till navigering

Programrådet

Programrådet är Ineras kanal mot landsting och regioner för förankring, dialog och samverkan kring de gemensamma, nationella tjänsterna inom  e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de ärenden och uppdragsförslag som kommer in till Inera och medverkar till att ta fram en verksamhetsplan. Det är sammanhållande för landsting och regioners planer för anslutning till tjänster. Och medverkar till att säkerställa deltagande med strategisk verksamhets-, kommunikations- och it-kompetens i förvaltning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar för att samverkan sker med ledningsnätverken, det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer (HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direktörer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de kommunala chefsnätverken. Det är också rådgivande till beredningsgruppen.

Ordförande: Helena Glemdal-Bergqvist, IT-direktör – Region Jönköpings län

Medlemmar i rådet:

 • Anne Almqvist, eHälsokoordinator – Landstinget Västmanland
 • Helén Andersson,  affärsområdeschef – Landstinget Blekinge
 • Annika Brodin Blomberg, programansvarig IT – Landstinget Sörmland
 • Jan Cserpes,  IT-direktör – Region Kronoberg
 • Bo-Göran Danielsson, tandvårdsdirektör – Landstinget i Västernorrland
 • Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör – Västra Götalandsregionen
 • Ragnar Lindblad, avdelningschef – Västra Götalandsregionen
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa och strategisk IT, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – Stockholms läns landsting
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare – Landstinget Dalarna
 • Staffan Gullsby, utvecklingsdirektör – Region Gävleborg
 • Margit Håkansson, utvecklingschef – Västerbottens läns landsting
 • Monika Kraft,  regional programchef 3R – Region Skåne
 • Kristina Jonsson, IT/MT-direktör – Norrbottens län landsting
 • Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg – Landstinget i Värmland
 • Lars Kristensson, förvaltningschef – Region Skåne
 • Louise Arodén Arvidsson, kommunikationsdirektör – Uppsala läns landsting
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg – Region Örebro län
 • Bo Magnusson, administrativ utvecklingsdirektör – Region Gotland
 • Marit Nilsson, IT-chef – Region Jämtland Härjedalen
 • Bo Orlenius, vårddirektör – Region Östergötland
 • Karin Pihlgren, CIO – Stockholm läns sjukvårdsområde
 • Emma Pihl, Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör – Region Halland
 • Anna Strömblad, kommunikationsdirektör – Landstinget i Kalmar län

Adjungerade:

 • Lennart Skärblom, IT-chef – Famna
 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa – Sveriges kommuner och landsting

Sekretariat:

 • Madeleine Marklund, portföljansvarig Ineras programkontor
 • Helena Svedberg, avdelningschef Ineras programkontor