Till navigering

Avslutade ärenden

Diabit

Landstinget Östergötland har tagit fram en förstudie. Förstudien föreslår att 1177 Vårdguiden tar över, integrerar och anpassar webbplatsen Diabits innehåll och tillhandahåller motsvarande tjänster inom konceptet Invånartjänster/1177 Vårdguiden.

Idégivare: Sofie Zetterström, vice vd, Inera

Beslut

Inera har för närvarande inte möjlighet att genomföra önskat övertagande eller integration av Diabit i 1177 Vårdguiden.

Ansvarig: Sven-Åke Svensson, strateg Invånartjänster, Inera

Övriga avslutade ärenden