Till navigering

Organisation

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting samt alla landsting och regioner. Kommunerna erbjuds från och med i år att bli delägare i bolaget.

  • Ineras högsta beslutande organ är ägarrådet, där alla ägare har en plats.
  • Inera leds av en politisk styrelse med landstings-/regionråd och kommunchefer.
  • Beredningsgruppen består av landstings-/regiondirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer.
  • Vd ansvarar för verksamheten och har till sitt stöd en ledningsgrupp. 
  • Programrådet är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan landstingen och regionerna.
  • Former för förankring med kommunerna tas fram successivt under 2017.