Till navigering

Nyheter på webben

Pressmeddelande: Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera

[2017-03-16]

Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.

Inera AB har hittills varit helägt av samtliga landsting och regioner. Nu har de tidigare ägarna sålt merparten av sina aktier till SKL Företag AB, som formellt tog över ägarskapet den 16 mars. Och nu erbjuds alltså alla kommuner i Sverige att köpa aktier i Inera AB. Kommuner, landsting och regioner kommer alla att kunna äga fem aktier vardera i bolaget.

- Den stora vinsten för kommunerna är att de som delägare kan använda Ineras tjänster utan föregående upphandling, och att möjligheterna till samverkan för utveckling ökar, mellan kommunerna och mellan kommuner och landsting. Det kommer att betyda mycket för den fortsatta digitaliseringsutvecklingen i offentlig sektor, säger Lena Dahl, tillförordnad vd för SKL och vd i SKL Företag AB.

Syftet med förvärvet är att enklare kunna utveckla gemensamma digitala lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom förvärvet ska företaget successivt kunna stödja utvecklingen av digitala tjänster inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

- Vi ser att vi inom Inera har hög kompetens och många lösningar som vi kan återanvända för tjänster inom olika kommunala verksamhetsområden. Som ett bolag inom SKL-koncernen får vi dessutom nära till den kunskap om kommunerna som SKL:s medarbetare har. Successivt kommer vi nu att kunna vidga våra tjänster, säger Johan Assarsson, vd för Inera AB.

En tredje viktig part i det fortsatta utvecklingsarbetet är SKL Kommentus, som i ännu större utsträckning kommer att kunna erbjuda gemensamma upphandlingar och underlag för upphandlingar.

- Genom våra tjänster kan kommunerna använda sina resurser mer effektivt. Medan Inera står för de grundläggande förutsättningarna för en tjänst, är det ändå företag på marknaden som ska leverera lösningarna, och det är här vi kommer in, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd för SKL Kommentus. 

Breddat ägande i Inera

Kontakt:

Lena Dahl, vd SKL Företag, telefon 08-452 75 05
Johan Assarsson, vd Inera AB, telefon 070-249 17 24
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus, telefon 070-270 37 98

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt får höga betyg i nyckelfrågor

Ny undersökning ger höga betyg åt patientöversikten. Användarna tycker att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.

Ämnesexperter sökes - för att delta i fokusmöte

Vi söker med ljus och lykta ett antal ämnesexperter inom psykiatri och onkologi, som kan delta på fokusmöte. Syftet är att vi behöver hjälp att ta fram ett nationellt gemensamt sätt att beskriva utbudet av vårdtjänster...

Inera på spaning i USA

HIMSS-konferensen i USA är världens största e-hälsokonferens och lockar cirka 40 000 deltagare och medverkande. I år hölls konferensen i Orlando. Inera var på plats för att nätverka och omvärldsspana.

Pressmeddelande: 1 miljon användare av e-tjänsten Journalen

Nu har 1 miljon personer loggat in i Ineras e-tjänst Journalen och läst sin journal.

Vi har backat tillbaka driftsättningen av Pascal 2.0

Pascal 2.0 driftsattes söndagen den 5 februari. Efter driftsättningen har det tyvärr dykt upp en del tekniska problem. På grund av detta har Pascal backat tillbaka till version 1.6.