Till navigering

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt i ny modern version

[2015-12-10]

Tisdagen den 8 december genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern teknik och det finns därför goda möjligheter till en fortsatt utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett i tekniken även om utseendet och användarvänligheten också har utvecklats.

- Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar som gör att användarna på ett enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information, som exempelvis genomförda vaccinationer, säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en heltäckande bild av tidigare dokumentation är viktigt för att personal i vård och omsorg ska kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. Den nya versionen bygger på Ineras tjänsteplattform, som integrerar Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och enhetligt sätt. Nu finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Enligt Johan Assarsson, vd för Inera, är fördelen med den nya versionen av NPÖ möjligheten till ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat informationsutbyte mellan vårdgivare i landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare, över hela Sverige.

- Det här är en framtidssäkrad lösning som bygger på den arkitektur och tjänsteplattform som utvecklats av Inera och som kopplar ihop vårdsveriges olika system.

Användningen av NPÖ går stadigt uppåt. Kommunerna är de största användarna av NPÖ, och använder tjänsten framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i omsorg och hemsjukvård. Den tidigare versionen av NPÖ har funnits sedan 2009, och är en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. 

Nyheter på webben

Mer information i Journalen från Region Halland

För att invånarna ska få mer nytta av e-tjänsten Journalen är det viktigt att visa så mycket information som möjligt. I Halland är det nu möjligt för invånarna att läsa mer journalinformation i e-tjänsten Journalen.

Pressmeddelande: Tydlig målbild för e-tjänsten Journalen

Ineras styrelse fattade den 22 september beslut om ett nytt ramverk för e-tjänsten Journalen, som alla landsting och regioner ska kunna ställa sig bakom. Det nya ramverket har tagits fram tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting.

Frågor och svar om Fullmakt för kortavrop

Just nu är det många som ringer Ineras Kundservice om utskicket vi gjort kring insamling av fullmakt för kortavrop. Därför har vi publicerat de vanligaste frågorna och svaren under SITHS webbsidor...

Pressmeddelande: Missvisande om journalen via nätet

E-tjänsten Journalen är en säker tjänst, som dessutom innehåller funktionalitet för att skydda våldsutsatta personer. Det är viktigt att den diskussion som förs kring tjänsten bygger på saklig grund.

Pressmeddelande: Inera och Försäkringskassan samverkar kring ny identifieringstjänst

Den nya tjänsten ska heta "E-identitet för offentlig sektor". Planen är att den nya tjänsten kan vara på plats i slutet av 2017.