Till navigering

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt i ny modern version

[2015-12-10]

Tisdagen den 8 december genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern teknik och det finns därför goda möjligheter till en fortsatt utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett i tekniken även om utseendet och användarvänligheten också har utvecklats.

- Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar som gör att användarna på ett enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information, som exempelvis genomförda vaccinationer, säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en heltäckande bild av tidigare dokumentation är viktigt för att personal i vård och omsorg ska kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. Den nya versionen bygger på Ineras tjänsteplattform, som integrerar Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och enhetligt sätt. Nu finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Enligt Johan Assarsson, vd för Inera, är fördelen med den nya versionen av NPÖ möjligheten till ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat informationsutbyte mellan vårdgivare i landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare, över hela Sverige.

- Det här är en framtidssäkrad lösning som bygger på den arkitektur och tjänsteplattform som utvecklats av Inera och som kopplar ihop vårdsveriges olika system.

Användningen av NPÖ går stadigt uppåt. Kommunerna är de största användarna av NPÖ, och använder tjänsten framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i omsorg och hemsjukvård. Den tidigare versionen av NPÖ har funnits sedan 2009, och är en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. 

Nyheter på webben

Journalen öppnas för psykiatrins patienter i Värmland och Kalmar

Nu har både Värmland och Kalmar beslutat att visa information från psykatrin i e-tjänsten Journalen. Tidigare har bara Kronoberg och Skåne gjort det.

Region Gävleborg ansluter till Journalen

Från och med 1 november ansluter Region Gävleborg till e-tjänsten Journalen. Då är bara Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Stockholm och Gotland som är kvar. Samtliga planerar att ansluta sig innan årets slut.

Inera på Barnhälsovårdsdagarna i Visby

Rikshandboken var i Visby för att delta i Barnhälsovårdsdagarna och kick-starta det nya uppdraget att ta Rikshandboken i barnhälsovård in i framtiden.

Nationella e-hälsodagen 9 november

Inera deltar i år som en av flera samarbetspartner till E-hälsomyndigheten som arrangerar den Nationella e-hälsodagen. Läs mer om programmet och anmäl dig!

Uppsala och Värmland först med elektroniska remisser

För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser (via nationella tjänsteplattformen) mellan varandra i stället för att skicka brev eller fax.