Till navigering

Nyheter på webben

Nationell patientöversikt i ny modern version

[2015-12-10]

Tisdagen den 8 december genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern teknik och det finns därför goda möjligheter till en fortsatt utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett i tekniken även om utseendet och användarvänligheten också har utvecklats.

- Den nya versionen innehåller en hel del förbättringar som gör att användarna på ett enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. Med den nya versionen kommer också möjligheten att redan nu ta del av ny information, som exempelvis genomförda vaccinationer, säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en heltäckande bild av tidigare dokumentation är viktigt för att personal i vård och omsorg ska kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. Den nya versionen bygger på Ineras tjänsteplattform, som integrerar Sveriges vårdsystem och hanterar journalinformationen på ett strukturerat och enhetligt sätt. Nu finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med innehåll och öka kännedomen, användningen och nyttan av tjänsten.

Enligt Johan Assarsson, vd för Inera, är fördelen med den nya versionen av NPÖ möjligheten till ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat informationsutbyte mellan vårdgivare i landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare, över hela Sverige.

- Det här är en framtidssäkrad lösning som bygger på den arkitektur och tjänsteplattform som utvecklats av Inera och som kopplar ihop vårdsveriges olika system.

Användningen av NPÖ går stadigt uppåt. Kommunerna är de största användarna av NPÖ, och använder tjänsten framför allt för att ta del av dokumentation från sjukvården, för patienter i omsorg och hemsjukvård. Den tidigare versionen av NPÖ har funnits sedan 2009, och är en av de viktigaste nationella e-hälsotjänsterna. 

Nyheter på webben

Öppen remiss – Underlag för tjänsten Video- och distansmöte

Inera planerar att göra en upphandling för tjänsten Video- och distansmöte under tidig höst. Därför lägger vi nu ut kravunderlaget på öppen remiss.

Lita på personalen - Från röda till svarta siffror med e-hälsa

Ineras sista seminarium ”Från röda till svarta siffror med e-hälsa”, hade en viktig uppmaning nämligen att vägen till innovation inom vården är att ha ett positivt ledarskap.

Vrid om den svenska sjukvården – Effektivare vård – e-hälsa

Ineras näst sista seminarium handlade om Effektivare vård - e-hälsa och hölls av Göran Stiernstedt, regeringens utredare. Hans råd till regeringen är att det behövs ett tydligare ledarskap från staten och ansvar från huvudmännen.

Framtidens hälso- och sjukvård med patienten i teamet

Seminarium nummer sex handlar om hur vården utvecklas av en delaktig patient. Vilka är utmaningarna och hur bedriver vi hälso- och sjukvård om fem–tio år?

E-hälsa mer tillgängligt genom nytt informationsnav

Ineras femte seminarium i Almedalen handlar om de tekniska möjligheterna att enklare utveckla vårdens och omsorgens verksamheter. På detta seminarium får vi veta vad som redan är gjort och vad som är möjligt att göra.